VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER

Udbyder og produkt

Produkter købt ved Mindful Inspire udbydes af Mindful Inspire v/ Christine Christensen, Højen 28, 9320 Hjallerup, CVR nr. 38291696, chcfam@gmail.com, tlf. 23671875.

Produkternes indhold er beskrevet under de forskellige forløb på www.mindful-inspire.dk.

 

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig coachingforløb/kurser/ydelser ved betaling af det fulde beløb via konto 0896 2119620 Handelsbanken eller kontant betaling. Det er muligt at aftale ratebetaling, kontakt da venligst for nærmere aftale. 

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betaling ikke refunderes. Hvis du har valgt at betale i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb, også hvis du ikke fuldfører forløbet.

Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Retreats og kurser: I tilfælde af ny Covid19 nedlukning, refunderes alle pengene svarende til det, der eventuelt rester. Hvis muligt findes der nye datoer for afholdelse af arrangement/kursus.

 

Aflysning af session

Aflysning af en 1:1 coaching-session skal ske senest 24 timer før.

Hvis du aflyser en aftalt session for sent, tæller den som en session.

Mindful Inspire har ret til at aflyse en aftalt session eller kursusdag som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession og en ny kursusdag.

 

Lægelig behandling

Det understreges, at forløb hos Mindful Inspire ikke udreder eller diagnosticere somatisk (fysisk) eller psykisk sygdom.

Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløbet, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Mindful Inspire.

Er du i medicinsk behandling for somatisk eller psykisk lidelse, er det din egen forpligtelse at følge og regulere den ordinerede behandling i samråd med din læge. 

 

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i forløb hos Mindful Inspire, forpligter du dig til at omgås medarbejdere hos Mindful Inspire respektfuldt og professionelt.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale forløbet i rater.

Mindful Inspire forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Mindful Inspire videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

 

Ophavsret

Mindful Inspire har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af Mindful Inspire, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med forløbet.

Når du tilmelder dig forløbet får du brugsret til Mindful Inspire’ produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Mindful Inspire. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mindful Inspire virksomhed.

 

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og Mindful Inspire under forløbet, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.

 

Dette website er ejet af:

Christine Christensen, Mindful Inspire, tlf 23671875, Højen 28, 9320 Hjallerup. CVR 38291696.

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:

 • Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
 • Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook og Instagram. 
 • Fakturering.

Kategorier af personoplysninger:

 • Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook og Instagram.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.
 • Min databehandler Mailchimp og Simplero.

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkte
 • Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min  garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • MobilPay MyShop, såfrem du betaler via Mobilpay.
 • Stripe, såfrem du betaler med kreditkort.
 • Dinero i forbindelse med udstedelse af faktura. 
 • Mono.dk, websiteudbyder.
 • Mailchimp til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
 • Simplero til håndtering af kurser, betalinger, nyhedsbreve.

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks fordi du har adgang til et online produkt du har købt.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Christine Christensen, tlf 23671875, chcfam@gmail.com, Højen 28, 9320 Hjallerup. CVR 38291696

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse  i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Mindful Inspires behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik. Jeg deler også oplysninger om din brug af websitet med mine partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Mine partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet