KURSUSFORLØB VIRKSOMHEDER //

KURSUSFORLØB FOR VIRKSOMHEDER, SOM ØNSKER AT INVESTERE I FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ØGET SUNDHED OG TRIVSEL.

FORMÅL OG UDBYTTE ER OPTIMERET ARBEJDSMILJØ, ØGET EFFEKTIVITET, FÆRRE FEJL, MINDRE STRESS OG BEDRE WORK-LIFEBALANCE.

Fakta er, at...

 • Hver 10. dansker dagligt oplever symptomer på alvorlig stress
 • Hver 5. dansker føler sig udfordret i at udføre deres job optimalt
 • Endnu flere lever med ubalance i deres work-lifebalance

Det betyder, at behovet for en løsning aldrig har været større. De menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger er enorme, og årsagerne til mistrivsel, herunder stress, angst og depression, er multifaktorielle.

Heldigvis kan der gøre rigtigt meget individuelt, for at finde en måde at være i det på. Metoder til mestring og metoder til at navigere med, så vi ikke farer vildt.

Kurset her er en løsning, som virksomheder kan investere i, for at mindske de enorme menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, som er forbundet med sygemeldinger og ineffektive arbejdsrutiner. 

Det er en investering i forebyggelse, sundhedsfremme og virksomhedens fremtid.

Et gennemgående fokus i kurset er det multifaktorielle aspekt, idet det sjældent kun er krav og udfordringer på arbejdspladsen, som medfører stress og ubalance. Der sættes med andre ord fokus på hele menneskets livssituation. 

 

KURSET INDEHOLDER//

 • 5 sessioner af 1 t. og 45 min. varighed hos jer. Alternativt kan laves 1-dags workshop
 • Introduktion til 8 ugers mindfulnessprogram på PDF med 7 lydfiler, som skal trænes hjemme
 • Oplæg om relevante emner inden for mindfulness, stressreduktion, positiv psykologi og personlig udvikling
 • Guidede mindfulnessøvelser
 • Coachingbaserede seancer mhp fælles refleksion, vidensdeling og personlig udvikling

 

HVAD OPNÅR DELTAGERNE//

 • En oplevelse af øget effektivitet, større overblik, færre fejl, bedre søvn og mindsket stress
 • Bedre work-life balance
 • Øget bevidsthed om egne (dårlige) vaner, som fjerner fokus fra en arbejdsopgave = ressourcespild og stor stressfaktor
 • En forståelse for risikoen ved multitasking
 • Konkret viden om effekten af mindfulness på fysiologisk og hormonelt niveau
 • Mulighed for at integrere mindfulness i egen dagligdag – en vigtig investering i egen sundhed og trivsel
 • Øget bevidsthed om egen rolle og reaktion på alle tænkelige situationer i livet
 • Synliggørelse af situationer, der skaber ubalance og stress på arbejdspladsen, og hvordan man i stedet kan skabe fokus på en positiv tilgang
 • Bedre teamånd og samarbejde
 • Redskaber til at fremme den enkeltes bevidsthed omkring personlige udfordringer, tankemylder samt evnen til fokus og nærvær 

 

Ideelle antal deltgere er 5-10 personer, da en god og tillidsfuld gruppedynamik fremmer udbyttet. 

 

INVESTERINGEN ER KUN 8.995 KR EXCL MOMS.

 

LÆS HERUNDER EN KONKRET CASE

SAMT HVAD TIDLIGERE DELTAGERE

HAR OPNÅET

SKAL DIN VIRKSOMHED BLIVE ÉT SEKUND FORAN?

INVESTER I KURSUSFORLØB OG OPLEV FORSKELLEN!

KONTAKT

CASE: OPTIMERET ARBEJDSMILJØ BLANDT HJEMMESYGEPLEJERSKER

Brønderslev Kommune arbejder ud fra en målsætning omkring fokus på nærvær, fravær, stress og tilfredse medarbejder. 

I den forbindelse deltog 5 hjemmesygeplejersker i et forløb, hvor formålet var: 

 • Reduceret stressniveau
 • Mere nærvær
 • Forbedret evne til at rumme og bearbejde information
 • Generel større tilfredshed
 • Øget effektivitet
 • Færre fejl
 • Bedre søvn
 • Bedre kommunikation
 • Mindre sygefravær
 • Øget bevidsthed om egne roller, vaner og rutiner

Kendetegnet for de deltagende sygeplejersker var, at de alle havde flere ansvarshavende funktioner, som skulle håndteres, ud over den vanlige sygepleje.

For at sikre optimal effekt og engagement, skulle deltagerne indvillige i at træne mindfulness og følge det udleverede 8-ugers program. 

OPBYGNING:

Kurset forløb over 5 eftermiddage af 1,5 times varighed.

Mødet startede med guidet mindfulnessøvelse, da pause og et bevidst skift mellem dagens gøremål, er afgørende for, at hjernen kan modtage læring og skabe forandring. 

Herefter vidensdeling blandt deltagerne omkring oplevelser, udfordringer og effekt af at træne mindfulness. 

Efterfulgt at oplæg, med det formål at skabe dialog og fokus på egen indflydelse, rolle og vaner, da det er afgørende for den måde, man er i livet på. Det øger mental robusthed og evnen til følelsesregulering, hvilket er en forudsætning for balance og mestring. 

LÆS HERUNDER HVAD DELTAGERNE OPNÅEDE AF INDSIGTER OG UDBYTTE FRA KURSET

 

TAKNEMMELIGHEDEN TIL DIG ER STOR!

Da jeg meldte mig til kursusforløbet var mit udgangspunkt et helt andet, end jeg rent faktisk endte ud med.

Jeg meldte mig til mindfulness, da jeg er meget generet af støj på min arbejdsplads, især omkring min arbejdsstation, pasningen af nødkaldstelefon, konstant stillingstagen til nye opgaver/situationer etc. Jeg ønskede desuden at deltage, fordi jeg var påvirket af en indre stress i kroppen efter min søns selvmordsforsøg i efteråret.

Undervejs i forløbet gik det op for mig, at udfordringerne på mit arbejde med støjgener, arbejdsopgaver, etc. ikke var min største udfordring. Min største udfordring var faktisk, at jeg kørte i et ”overgear” når jeg kom hjem. Jeg kunne på ingen tid få en masse for hånden. Køre barn 1, 2 og 3 i øst, vest og syd til diverse aktiviteter. MEN jeg var ikke tilstede rent mentalt. Jeg var blot den her robot, som koordinerede alle opgaverne, samtidig med at jeg planlagde det kommende døgns aftaler, møder, idrætsaktiviteter, kagebagning til klassen etc. Jeg var til dels bevidst om, at jeg gemte mig bag alle opgaverne og altid var foran – fordi jeg var i alarmberedskab på en ny krisesituation.

Du lærte mig, at jeg skulle acceptere, at nu var jeg til den her fodboldkamp, og så kunne jeg lige så godt nyde det, for jeg kunne alligevel ikke stå hjemme og ordne vasketøjet. Det lyder jo så ligetil og nemt, når man hører det. MEN det er det slet ikke! Det kræver øvelse, øvelse og mere øvelse. Lige så stille fornemmede jeg, hvordan roen bredte sig inde i mig, når jeg efterhånden lærte at skubbe de ”praktiske” tanker videre. En øvelse som har udfordret mig på det yderste – men som jeg efterhånden er begyndt at mestre lige så stille. Jeg sørger for at se alle mine unger i øjnene hver dag og give dem et ekstra kram. Jeg husker at kramme manden farvel hver dag, i stedet for at lige at ordne vasketøjet. Jeg kan helt skamme mig over, at jeg lod den her ”robot” overtage mig i så lang tid. 

Taknemmeligheden til dig er stor ! 

Jeg har undervejs i forløbet lært at sige ”pyt” til rigtig mange ting. Ikke at det skal forstås, at jeg er blevet ligeglad, tværtimod. Der imod er jeg blevet meget bevidst om, hvilke ting jeg reelt kan gøre noget ved, og hvilke ting som jeg ikke har indflydelse på. Det kan være beslutninger som er truffet på arbejdspladsen, som jeg måske ikke er enig i – men som jeg ikke kan ændre på. Før kunne det nogle gange udløse en form for frustration, men i dag vælges mine ” kampe” med omhu. Det har medført en eller anden form for energi til at acceptere, at der er ting, som jeg reelt ikke kan gøre noget ved. Det er en øvelse i proces, for grundlæggende vil jeg gerne ændre på ting, som jeg ikke synes er acceptable. Men accepten af at der er ting, som jeg ikke kan ændre – har kun medført positiv energi. 

Jeg er kommet til den overbevisning, at ALLE kan have glæde af Mindfulness. MEN det kræver at man er villig til at lære, udforske sig selv og ØVE sig. Det handler om at turde at give slip og lade sig føre for en stund.

Mindfulness for mig har været en rejse, som slet ikke er slut. Jeg sender dagligt en kærlig tanke / eller skævt smil til dig, når jeg tager mig selv i at agere lidt mere overbærende, uden det skal lyde selvfed. Jeg har fået den her ro i mig og et overblik på en helt anden måde, og jeg er slet ikke færdig. Jeg er SÅ ærgerlig over, at vores forløb allerede er slut.

Jeg håber inderligt, at ledelsen vil overveje at invistere i en forlængelse af forløbet, så gruppen kan mødes igen – for det er så godt givet ud for ledelsen, os selv og dem omkring os.

Christine, det har været en sand fornøjelse at være under din vinge.

// Kristine Sørup, sygeplejerske og koordinator.

JEG HAR FÅET INDRE RO OG FOKUS PÅ DET VIGTIGE I MIT LIV

Det har været et helt fantastisk kursusforløb, med meget tankevækkende oplæg. Det var lærerigt, udviklende og inspirerende. Sammen med mindfulness-øvelserne har jeg kunnet finde roen og overblikket til at reflektere over tingene, hvilket har været helt perfekt.

Jeg ønskede som udgangspunkt at blive mere fokuseret og få større overblik, hvilket jeg også har fået. Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig om én ting af gangen, og dermed et mere nærværende fokus på det jeg er i. Jeg har fået bedre overblik over, hvad der er vigtigt for mig i livet, og hvad der er mere pyt.

Forløbet har givet mig en slags indre ro, som er svær at forklare med ord. Men en klarhed, et fokus og overblik som har været med til at bevidstgøre om, hvad jeg vil med livet, hvilke mennesker jeg vil bruge min energi på, og hvilket menneske jeg selv ønsker at være. Jeg mener bestemt, det er med til at gøre mig til en bedre medarbejder, som er lidt mindre usikker og som også tør stå mere frem. 

Det er en spændende proces, som er startet. En proces som jeg absolut vil fortsætte. Det ville være dumt ikke at fortsætte noget, som jeg mærker er godt og er med til at udvikle mig i den retning, jeg selv vælger.

Jeg ville ønske, at alle fik mulighed for at deltage i sådan et forløb. Men det kræver, at man er åben og klar til udvikling. Man skal selv yde en indsats og være klar over, at det kræver noget at flytte sig fra et sted til et andet.

Som bonus fik jeg i forbindelse med en familiekrise nye redskaber til at skabe ro og overskud, og jeg formåede at kontrollere de værste bekymringer. Situationen var stadig utrolig svær at være i, men jeg fandt en god måde at håndtere det på. Mindfulnessøvelsen bodyscanning fik mig ned i gear ved sengetid, således jeg kunne slappe af og få min nattesøvn.

// Tusind tak, Pia Coltau, Sygeplejerske.

KAN KUN OPFORDRE ANDRE TIL AT PRØVE DET

Det var været skønt at deltage i dit kursusforløb, og jeg har virkelig glædet mig til hver eneste møde. En stor tak til dig for dit engagement. Du har mødt veloplagt og velforberedt op samt været en god inspirationskilde. Der har været dejligt plads til alles behov og meninger, og vi har haft mange gode snakke.

Jeg deltog i forløbet for at få redskaber til at tackle overløbsdage på arbejde, bedre mit dårlige søvnmønster, stoppe tankemylder og få mere overskud og nærvær.

Rom blev ikke bygget på een dag, men jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg kan gøre for at ændre mit reaktionsmønstre både privat og arbejdsmæssigt.

Jeg har fået redskaber til at stoppe tankemylder og har dermed opnået et bedre søvnmønster.

Jeg har givet "tilladelse" til at have fokus på mig via øvelserne, hvilket klart genererer et overskud. Det har givet mig mere ro indeni, men der er stadig en del at arbejde med.

Jeg har lysten til at arbejde videre med det givne materiale, og kan kun opfordre andre til at prøve det.

Jeg har et stort ønske om, at det er muligt med en fast opfølgning, så der til stadighed er en form for input og commitment. Det har været en stor del af drivkraften at vide, at vi i forum samler op og deler erfaringer.

Jeg er ikke i tvivl om, at en investering i mindfulness gruppeforløb fra arbejdsgiver side, vil munde ud i mere arbejdsglæde hos medarbejdere.

// Lykke Mejlholm, sygeplejerske og koordinator

JEG ER BLEVET BEVIDST OM MIN EGEN INDFLYDELSE PÅ AT SKABE ET POSITIVT LIV

Allerførst vil jeg sige, at det har være utroligt inspirerende og berigende at deltage i mindfulness kursusforløb. Christine har i den grad formået at sætte gang i nogle ting i mig.

Da jeg meldte mig til forløbet, havde jeg en ide om, at jeg kunne bruge det til at lære lidt mere om mig selv og måske finde metoder, hvor jeg kunne bruge mindfulness i min hverdag. Begge dele er lykkedes! Jeg har fået utroligt meget ud af forløbet, og jeg har opdaget sider ved mig selv, som jeg ikke var særligt bevidst om førhen.

At træne mindfulness har givet mig en indre ro. En ro, som er svær at beskrive, men jeg fornemmer en ny indre positiv fornemmelse, som jeg med sikkerhed ikke havde før. Mindfulness har også medført, at jeg har et bedre overblik. Eksempelvis stod jeg pludselig i en akut situation, hvor jeg skulle genoplive en mand med hjertestop. Her oplevede jeg et overblik og en ro, som var ny for mig, og jeg var endda meget bevidst om min tilstand, imens jeg stod i situationen.

Christines oplæg og vores fælles refleksioner har gjort mig meget bevidst omkring, hvordan jeg vælger at leve mit liv, og hvor stor indflydelse jeg faktisk selv har på at skabe et positivt liv. Vi er alle i 'kælderen' engang i mellem, men under vejs i forløbet er jeg blevet mere bevidst om, når jeg havner i kælderen. Så stepper jeg hurtigt op og få vendt skuden i en positiv retning. 

Det har været utrolig givtigt at være i en lille gruppe på 5 personer. Jeg føler, vi har skabt et bånd i mellem os, fordi vi har delt så mange tanker og oplevelser under vejs i forløbet. Jeg tror det fællesskab, vi har fået som kollegaer, er noget, der varer ved.

Mindfulness-øvelserne er guld værd. Jeg oplever det betryggende at lytte til de guidede øvelser, hvor jeg hurtigt bliver fokuseret og opnår indre ro.

Jeg kan varmt anbefale arbejdspladser at tilbyde mindfulnessforløb til deres medarbejdere, netop fordi man får øjnene op for, hvordan man kan bruge det på sit arbejde, men også i sit privatliv. Jeg er godt klar over, at det i høj grad hænger sammen med motivationen og lysten til at arbejde med sig selv, men hvis den er til stede, kan det bestemt komme hele arbejdspladsen til gode på en positiv måde. 

Christine har hvad der skal til for at skabe fokus i gruppen og er virkelig god til at få formidlet budskabet. Hun får de bedste anbefalinger her fra.

// Helle Schioldann, Sygeplejerske, superbruger og systemadministrator.

MINDFULNESS BRINGER MIG RO OG FOKUS. NÆRVÆR OG KONTROL

Kære Christine

Tak for nogle inspirerende lektioner med gode øvelser og spændende reflektioner.

Du er god til at tage udgangspunkt i vores hverdag med både personlige og faglige udfordringer og oplevelser. Det har været lærerigt og givet mig en masse personligt. 

Mindfulnessøvelserne og samtalerne har givet mig god indsigt og har haft stor effekt. Det bringer mig ro og fokus. Nærvær og kontrol. En afslappende stund, som kan anbefales til alle. 

Jeg kan helt sikkert anbefale dit kursusforløb til andre. 

// Lene Kirk Weibel, Hjemmesygeplejerske

SKAL DIN VIRKSOMHED BLIVE ÉT SEKUND FORAN?

INVESTER I KURSUSFORLØB OG OPLEV FORSKELLEN!

KONTAKT